Sign in

Backgammon — det klassiske café-spil og en favorit hos mange på tværs af generationer. Sådan tænker de fleste nok om brætspillet, der har mere end 5000 år på bagen.

Men hvor backgammon for de flestes vedkommende udelukkende fungerer som hyggelig tidsfordriv, er det for nogle både en passion og profession. Og det fører til næste spørgsmål — hvem er egentlig verdens bedste spiller?

Her bliver det lidt kringlet, men her kommer et bud.

I backgammonkredse og blandt professionelle spillere, anses amerikaneren Paul Magriel som en af verdens bedste spillere nogensinde. Paul Magriel, som gik bort for tre år siden i…


Poker ændrer sig på lige fod med andre spil og brancher, der påvirkes af den digitale udvikling. Hvor man før i tiden alene kunne spille poker som et fysisk spil med deltagere, der alle var til stede i samme lokale, spilles poker i dag i udpræget grad på alle mulige forskellige digitale platforme og devices. Hvad er de helt nye poker-trends i 2020?

Video-poker vinder frem

Én af de helt store poker-trends i 2020 er video-poker, der både kan spilles på videomaskiner i kasinoer og på smartphones og andre devices. …

Pokershop

Pokershop har alt til din pokeraften — pokerchips, pokerjetoner, spillekort, pokerborde og hele pokersæt. https://www.pokershop.dk/shop/frontpage.html

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store